Προσωρινοί Βηματοδότες

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ - EV 4543

ΜΟΝΤΕΛΟ: EV 4543

Το μοντέλο EV 4543 είναι σχεδιασμένος να προσφέρει άμεση διαγνωστική, προστατευτική και θεραπευτική βηματοδοτική υποστήριξη. Ο τύπος αυτός μπορεί να λειτουργήσει είτε κατ’ επίκληση, είτε ασύγχρονα και παρέχει ρυθμιζόμενη έξοδο. Εχει επιπλέον το χαρακτηριστικό της αύξησης της βηματοδοτικής συχνότητας (rate Χ 3) για χρήση σε υψηλή κολπική βηματοδότηση απόδοσης μέχρι 450 ppm.

Διαθέτει σταθερή τάση εξόδου ικανή να αποδώσει μεγάλη ενέργεια στον ασθενή. Αυτό προσφέρει το σημαντικό πλεονέκτημα του να διατηρείται η διέγερση του μυοκαρδίου (σύλληψη) όταν συναντάται χαμηλή αντίσταση διέγερσης στα βηματοδοτικά ηλεκτρόδια. Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας συνεχίζει να λειτουργεί για 10 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ - Micro-Pace 4570

11 τύποι βηματοδότησης, εκ των οποίων οι 5 διπλοεστιακοί
φιλική λειτουργία χρήσης
συχνότητα ρυμούλκησης έως 230 ppm σε DDD

Πολυπρογραμματιζόμενος διπλοεστιακός εξωτερικός βηματοδότης με δυνατότητα πολλών λειτουργιών και πολλών προγραμματιζομένων παραμέτρων. Η επιλογή λειτουργίας του MICRO-PACE στο DDD mode αποκαθιστά το συγχρονισμό μεταξύ κόλπου και κοιλίας και βελτιώνει την καρδιακή παροχή, υπερέχοντας των υπολοίπων βηματοδοτών που οριοθετούν μόνο την λειτουργία της κολποκοιλιακής αλληλουχίας. Η ευκολία κατανόησης της χρήσης των λειτουργιών του συγκεκριμένου μοντέλου επιτρέπει στον θεράποντα ιατρό να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες προγραμματισμού επ’ ωφελεία του βηματοδοτουμένου ασθενή.