Ιατρικά Μηχανήματα - Απινιδωτές

SAMARITAN AED

Ημιαυτόματος διφασικός απινιδωτής (AED)

  • LCD οθόνη απεικόνισης παραμέτρων λειτουργίας
  • αναγνώριση κοιλιακής μαρμαρυγής (VF)
  • οπτική και φωνητική ένδειξη λειτουργίας<.
  • καταγραφή έως 12 ωρών πλήρους ΗΚΓ και γεγονότων
  • απεικόνιση κυματομορφής ΗΚΓ
  • δυνατότητα και χειροκίνητης επιλογής ενέργειας
  • λήψη ΗΚΓ και από καλώδιο ασθενούς