Ηλεκτροκαρδιογράφοι

HeartΜirror IKO 3

Ηλεκτροκαρδιογράφος τριών καναλιών, σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής και χαμηλού κόστους, που προσφέρεται για εύκολη μεταφορά και χρήση.

Διαθέτει:

 • εκτυπωτή χαρτιού 58mm
 • επιλογή ταχύτητας 25 /50 mm/sec
 • επιλογή ευαισθησίας 2.5/5/10/20 mm/mV
 • φίλτρο απόρριψης θορύβου δικτύου/μυϊκού τρόμου
 • Μνήμη αποθήκευσης

HeartMirror 3 / 3Display

Φορητός ηλεκτροκαρδιογράφος τριών (3) καναλιών για την ταυτόχρονη λήψη και εκτύπωση τριών απαγωγών. Οι διαστάσεις του είναι: 25x12x5 cm, και έχει βάρος μόλις 800 γραμμάρια!

Διαθέτει:

 • οθόνη LCD (3D)
 • εκτυπωτή 58mm
 • επιλογή ταχύτητας χαρτιού 25 /50 mm/sec
 • επιλογή ευαισθησίας 5/10/20 mm/mV
 • φίλτρο απόρριψης θορύβου δικτύου/μυϊκού τρόμου

HeartScreen 60 G

Νέος φορητός 12κάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος με μνήμη και δυνατότητα προγράμματος ανάλυσης καρδιογραφήματος.

Διαθέτει οθόνη για απεικόνιση ενός καναλιού ΗΚΓ και νέο πρωτοποριακό σύστημα ταχείας φόρτισης.

HeartScreen 80 G-L

Φορητός 12κάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος πρωτοποριακής σχεδίασης, με προγράμματα ανάλυσης/διάγνωσης και μνήμη.

Διαστάσεις: 25x15x7 cm, και βάρος: 1.2kg

Διαθέτει:

 • δωδεκακάναλη μονάδα ενίσχυσης
 • οθόνη (LCD) για απεικόνιση έως 3 απαγωγών
 • αυτόματη ηλεκτροκαρδιογραφική διάγνωση
 • πρόγραμμα αρυθμιών
 • ρυθμίσεις ευαισθησίας 2.5, 5, 10, 20 mm/mV
 • φίλτρα αποκοπής θορύβου δικτύου και μυϊκού τρόμου
 • ενσωματωμένο εκτυπωτή
 • μνήμη για αποθήκευση ΗΚΓ

E-Lite

12-κάναλη κεφαλή ηλεκτροκαρδιογράφου συνεργαζόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου και μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο το απαγώμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα για απεικόνιση, καταγραφή, ανάλυση και αρχειοθέτηση.

Η κεφαλή συνδέεται στη σειριακή θύρα του υπολογιστή μέσω οπτικού καλωδίου το οποίο εξασφαλίζει ταχύτατη επικοινωνία και γαλβανική απομόνωση.

INNOBASE FOR WINDOWS

Λογισμικό για την απεικόνιση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος στην οθόνη του υπολογιστή και την περαιτέρω ανάλυση και αρχειοθέτηση.

Συνδέστε έναν από τους παραπάνω ηλεκτροκαρδιογράφους στην σειριακή θύρα του υπολογιστή και παρακολουθείστε το καρδιογράφημα στη οθόνη σε πραγματικό χρόνο.

Μεταφέρετε τα αποθηκευμένα ηλεκτροκαρδιογραφήματα από τον καρδιογράφο για επεξεργασία, αρχειοθέτηση και εκτύπωση σε χαρτί Α4.