Ορολογία

ACCELEROMETER

Αισθητήρας μέτρησης κίνησης για τη RATE RESPONSIVE λειτουργία.

AAI/SAFE R

Νέος ειδικός αλγόρυθμος με τον οποίο ο βηματοδότης λειτουργεί σε AAI mode με προστασία από DDD mode σε ασθενείς με σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου με σπάνια επεισόδια κολποκοιλιακού αποκλεισμού (AVB I, AVB II-Mobitz, AVB II-Wenchebak, AVB III).

AIDA/AIDA+

Αυτόματη καταγραφή στατιστικών, γεγονότων και λειτουργιών του βηματοδότη με αναλυτικά στοιχεία για γρήγορο και εύκολο προγραμματισμό όλων των παραμέτρων.

AUTOMATIC CALIBRATION

Αυτόματη προσαρμογή της RATE RESPONSIVE λειτουργίας ανάλογα με τις μεταβολικές ανάγκες του ασθενή για μέγιστη ακρίβεια στη μεταβολή του καρδιακού ρυθμού.

AUTO THRESHOLD

Αυτόματη μέτρηση ουδού και προσαρμογή της εξόδου του βηματοδότη για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

AUTO SENSE

Αυτόματη μέτρηση της αίσθησης του βηματοδότη και προσαρμογή της ευαισθησίας, για μέγιστη ακρίβεια αναγνώρησης αυτόχθονων σημάτων του ασθενή.

DDD/AMC

Ειδικός αλγόριθμος με τον οποίο ο βηματοδότης λειτουργεί σε AAI MODE με προστασία από DDD MODE σε ασθενείς με καρωτιδικό σύνδρομο με επιτάγχυνση του ρυθμού (acceleration).

DUAL SENSOR (Twin Trace)

Συνδυασμός δύο αισθητήρων (Minute Ventilation και Accelerometer) για πιο φυσιολογική απόκριση του βηματοδότη σε σχέση με τη δραστηριότητα του ασθενή.

FOLLOW UP ASSISTANT

Εύκολη και γρήγορη και πλήρης αναγνώριση όλων των παραμέτρων σε ασθενείς που φέρουν εμφυτευμένο απινιδωτή.

FALLBACK MODE SWITCHING

Ειδικός αλγόριθμος για την προστασία του ασθενή από κολπικές αρρυθμίες.

MINUTE VENTILATION

Αισθητήρας μέτρησης διαθωρακικής αντίστασης μέσω αναπνοής για τη RATE RESPONSIVE λειτουργία.

PARAD/PARAD+

Ειδικός αλγόριθμος αναγνώρισης επικίνδυνων κοιλιακών αρρυθμιών.

PMT PROTECTION

Ειδικός αλγόριθμος για την προστασία του ασθενή από αρρυθμίες που προέρχονται από τον βηματοδότη.

RATE SMOOTHING

Εξομάλυνση του καρδιακού ρυθμού μετά από απότομη φλεβοκομβική παύση ή βραδυκαρδία.

RATE RESPONSIVE

Μεταβολή της συχνότητας του καρδιακού ρυθμού ανάλογα με τις μεταβολικές ανάγκες του ασθενή σε περιπτώσεις χρονότροπης ανικανότητας.

REST RATE

Αυτόματη προσαρμογή του βασικού ρυθμού σε χαμηλότερα επίπεδα, κατά το διάστημα που ο ασθενής κοιμάται.

SLEEP APNOEA

Νέα λειτουργία του βηματοδότη, με την οποία είναι εύκολη η αναγνώριση των επεισοδίων άπνοιας του ασθενή και η αντίδρασή τους σε σχέση με τον βηματοδότη