Αναλυτής Βηματοδότησης

AcccuPace 4800

Ο αναλυτής διπλοεστιακού βηματοδότη “Accu-Pace 4800” συνδυάζει την υψηλή τεχνολογία με την φιλική λειτουργία προς τον χρήστη. Εξελιγμένος σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις των εμφυτευτών ιατρών και τεχνικών, είναι ταυτόχρονα διπλοεστιακός βηματοδότης και αναλυτής βηματοδοτικών παραμέτρων.

Ολοι οι τύποι βηματοδότησης, οι παράμετροι και οι έλεγχοι λειτουργίας είναι άμεσα προσβάσιμοι με το πάτημα ενός κουμπιού και τα αποτελέσματα φαίνονται συνεχώς στην οθόνη υγρών κρυστάλλων, ανά κανάλι για να αποφεύγονται οι συγχύσεις. Δώδεκα ομάδες αποτελεσμάτων παραμένουν στην μνήμη, με ένδειξη της ταυτότητας του ασθενούς (αν αυτή εισαχθεί) και μπορούν να τυπωθούν μέσω σύνδεσης υπέρυθρων ακτινών με το προαιρετικό μοντέλο εκτυπωτή 4850 IR Link™.

  • έλεγχος λειτουργιών:'P' & 'R' κύματος, slew rate αντιστάσεων ηλεκτροδίων, ουδού διέγερσης, ανάδρομης αγωγής.
  • 8 βηματοδοτικοί τρόποι λειτουργίας.
  • Ταχεία βηματοδότηση έως 990 ppm.

PACE Medical, Inc - USA

FGSDASDFGASDFGSDAFGASDFGSDFGASDFG

GFASDFGSDFGASDFGSADFGSADFGASDFGASDFG

SADFGSDFGASDFGASDFGASDFGASDFGASDFG

DFSDFGSFDG