Εμφυτεύσιμοι απινιδωτές καρδιάς

Οι εμφυτεύσιμοι καρδιακοί απινιδωτές (ICDs), είναι συσκευές που ανιχνεύουν και θεραπεύουν κοιλιακές ταχυαρρυθμίες.

Η ταχυαρρυθμία είναι ένας γενικός όρος ο οποίος χαρακτηρίζει πολλές ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού όπου η καρδιά χτυπά με πάνω από 100 σφίξεις το λεπτό.

Ο σκοπός των απινιδωτών είναι να ανιχνεύσουν γρήγορα τον ακανόνιστο ρυθμό και να εισαγάγουν την κατάλληλη θεραπεία ώστε να επαναφέρουν το ρυθμό σε φυσιολογικά πλαίσια.

Αν ο καρδιακός ρυθμός γίνει πολύ γρήγορος (κοιλιακή ταχυκαρδία), ο απινιδωτής θα προσδώσει ριπές γρήγορης βηματοδότησης για να επαναφέρει το φυσιολογικό ρυθμό αυτό λέγεται αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση. Σε περιπτώσεις που ο ρυθμός είναι πολύ γρήγορος και μπορεί να προκαλέσει το θάνατο του ασθενή (κοιλιακή μαρμαρυγή), ο απινιδωτής δίνει ένα ηλεκτρικό σοκ (απινίδωση) για να επαναφέρει τα καρδιακά κύτταρα.

Ο απινιδωτής εμφυτεύεται στο στήθος του ασθενή με μια μικρή χειρουργική επέμβαση. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην καρδιά μέσω μιας φλέβας όπως και των βηματοδοτών.

Όπως και στους βηματοδότες, υπάρχουν δύο τύποι απινιδωτών:

  • Μονοεστιακοί απινιδωτές αναλύουν το ηλεκτρικό σήμα της δεξιάς κοιλίας και εισάγουν την κατάλληλη θεραπεία.
  • Διπλοεστιακοί απινιδωτές που αναλύουν το σήμα ταυτόχρονα από την δεξιά κοιλία και τον δεξιό κόλπο, ώστε να ανιχνεύεται καλύτερα η καρδιακή λειτουργία.

Ενώ οι θεραπείες που εισάγονται είναι οι ίδιες με τις αντίστοιχες των μονοεστιακών απινιδωτών, στους διπλοεστιακούς γίνεται καλύτερος διαχωρισμός των κοιλιακών ταχυκαρδιών από τις υπερκοιλιακές και τις κολπικές ταχυκαρδίες.

Διάφορες μελέτες έχουν υποδείξει την κλινική εφαρμογή των ICDs. Οι MADIT και AVID έδειξαν ότι οι εμφυτεύσιμοι απινιδωτές σώζουν περισσότερες ζωές απ’ ότι τα αντιταχυκαρδιακά φάρμακα. Η μελέτη MUST έδειξε ότι η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και οι απινιδωτές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην μείωση του ποσοστού του ξαφνικού καρδιακού θανάτου στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Η πιο πρόσφατη μελέτη MADIT II κατέδειξε την υπεροχή των ICD εναντι της συμβατικής φαρμακευτικής θεραπείας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια παρουσιάζοντας μείωση της θνησιμότητας κατά 31% με την χρήση απινιδωτών.

VVIR - OVATIO VR

Ο νέος απινιδωτής της ELA Medical Ovatio VR6250 είναι ο μικρότερος που υπάρχει έως σήμερα, μόλις 29cc.

Με νεό σχήμα, προσφέρει εύκολη τοποθέτηση και μεγάλη άνεση για τον ασθενή.

Ο απινιδωτής Ovatio VR υποστηρίζεται από λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας το οποίο λειτουργεί 10 φορές πιο γρήγορα από τις προηγούμενες εκδόσεις. Το νέο λογισμικό περιλαμβάνει και νέο περιβάλλον προγραμματισμού. Απεικονίζει τις σημαντικότερες πληροφορίες για τον ασθενή (critical info) και βελτιώνει τον αποτελεσματικό έλεγχο σε κάθε έλεγχο του ασθενή. Το νέο περιβάλλον περιλαμβάνει επίσης έναν οδηγό προς τους ιατρούς για την καλύτερη κατανόηση των παραμέτρων του απινιδωτή.

Ο Ovatio VR μπορεί να φτάσει τα 34 joules σε έξοδο, ώστε να βοηθήσει τους ασθενείς με μεγάλο όριο απινίδωσης και οι οποίοι μπορεί να χρειάζονται μεγάλη ενέργεια για την αποτελεσματική θεραπεία των αρρυθμιών.

DDDR - OVATIO DR

Ο νέος απινιδωτής της ELA Medical Ovatio DR είναι ο μικρότερος που υπάρχει έως σήμερα, μόλις 29cc. Περιλαμβάνει τους αλγόριθμους AAIsafeR και PARAD+.

Ο αλγόριθμος AAIsafeR ελέγχει την AV αγωγιμότητα και προωθεί την φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, βηματοδοτώντας μόνο όσο χρειάζεται.

Ο αλγόριθμος PARAD+ προστατεύει τον ασθενή από πιθανά σοκ τα οποία δεν χρειάζονται και μπορεί να προκαλέσουν SVTs.

O Ovatio DR είναι ικανός να ανιχνεύσει και να θεραπεύσει κάθε είδος ταχυαρρυθμίας.

Με νεό σχήμα, προσφέρει εύκολη τοποθέτηση και μεγάλη άνεση για τον ασθενή.

Ο Ovatio DR μπορεί να φτάσει τα 34 joules σε έξοδο, ώστε να βοηθήσει τους ασθενείς με μεγάλο όριο απινίδωσης και οι οποίοι μπορεί να χρειάζονται μεγάλη ενέργεια για την αποτελεσματική θεραπεία των αρρυθμιών..

OVATIO CRT

Ο νέος αμφικοιλακός απινιδωτής έρχεται να συμπληρώσει τη σειρά OVATIO παρέχοντας όλες τις σύγχρονες παραμέτρους ανγνώρισης και καταστολής κοιλακών αρρυθμιών, με αμφικοιλιακή βηματοδότηση.

Μικρός σε μέγεθος και όγκο - μόλις 30cc, 11mm πάχος - με νέο περιβάλλον προγραμματισμού που βελτιώνει τον αποτελεσματικό έλεγχο του απινιδωτή.

Μία επιπλέον ζώνη ανίχνευσης (Fast VT) με πρώτη θεραπεία πρό του σοκ (ATP).

34J μέγιστη έξοδος με δυνατότητα ανεστραμένης πολικότητας για αποτελεσματική θεραπεία.

Ανεξάρτητη ανίχνευση των κοιλιακών αρρυθμιών σε σχέση με τη βηματοδότηση (Brady Tachy Overlap), για ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας σε όλες τις συχνότητες.

Δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης δεξιάς και αριστερής κοιλίας, καθώς και της σειράς βηματοδότησής τους.