Εμφυτεύσιμοι βηματοδότες καρδιάς

Οι βηματοδότες χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της βραδυκαρδίας πάνω από 40 χρόνια. Η βραδυκαρδία χαρακτηρίζει την κατάσταση κατά την οποία η καρδιά χτυπά με ένα ασυνήθιστα αργό ρυθμό (λιγότερο από 50 με 60 σφίξεις το λεπτό). Όταν ένας αργός ή ακαθόριστος καρδιακός ρυθμός ανιχνεύεται, ο βηματοδότης μεταφέρει με ακρίβεια– χρονικά – ηλεκτρικούς παλμούς στην καρδιά ώστε να τον επαναφέρει σε φυσιολογικά πλαίσια.

Ένα βηματοδοτικό σύστημα αποτελείται από:

 1. Μία γεννήτρια παλμών με μπαταρία και ειδικό κύκλωμα για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και χρονισμού.
 2. Ένα ή δύο ηλεκτρόδια βηματοδότησης – βιοσυμβατά καλώδια που μεταφέρουν ηλεκτρικούς παλμούς από το βηματοδότη στην καρδιά (λειτουργία βηματοδότησης) και αντίστροφα πληροφορίες για τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς στον βηματοδότη (λειτουργία αίσθησης)

Υπάρχουν διάφορα είδη βηματοδοτών.

 • Βηματοδότες μιας εστίας που χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρόδιο τοποθετημένο στο δεξιό κόλπο (άνω τμήμα της καρδιάς) ή στη δεξιά κοιλία (κάτω τμήμα της καρδιάς)
 • Βηματοδότες δύο εστιών που χρησιμοποιούν δύο ηλεκτρόδια, ένα στο δεξιό κόλπο και ένα στη δεξιά κοιλία, ώστε να επαναφέρεται η φυσιολογική αλληλουχία της καρδιακής λειτουργίας. Οι ηλεκτρικοί παλμοί που μεταφέρονται στην καρδιά είναι συντονισμένοι ώστε οι κόλποι και οι κοιλίες να χρονίζονται μεταξύ τους.

Οι περισσότεροι βηματοδότες σήμερα περιέχουν έναν ή δύο αισθητήρες για να ανιχνεύουν τις μεταβολικές ανάγκες του ασθενή και να αυξάνουν ή να μειώνουν την καρδιακή συχνότητα όποτε χρειάζεται.

Η συνήθης διαδικασία εμφύτευσης είναι να τοποθετηθεί αρχικά το/τα ηλεκτρόδια δια μέσω μιας φλέβας στην καρδιά. Η γεννήτρια τοποθετείται υποδόρια στην άνω θωρακική περιοχή πλησίον της κλείδας και συνδέεται με το/τα ηλεκτρόδια. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία.

Για να αλλάξουν οι παράμετροι του βηματοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενή, χρησιμοποιείται ένας προγραμματιστής ο οποίος μεταφέρει δεδομένα από και προς το βηματοδότη ασύρματα με ραδιοσυχνότητες χωρίς να χρειάζεται χειρουργική η επεμβατική ενέργεια.

VVI - RHAPSODY S 2130

Μονοεστιακός βηματοδότης νέας τεχνολογίας, μακράς διάρκειας ζωής, με προγραμματιζόμενη πολικότητα βηματοδότησης και αίσθησης.

 • Rate smoothing
 • Auto threshold
 • Auto Sense

Διαθέτει επιπλέον, διαγνωστικά προγράμματα, στατιστικά γεγονότα, αναίμακτο έλεγχο βηματοδοτικών παραμέτρων κ.α.

VVIR - RHAPSODY SR 2210

Μονοεστιακός βηματοδότης νέας γενιάς προσαρμοζόμενης συχνότητας.

 • Automatic Calibration
 • ACCELEROMETER

Επιπλέον διαθέτει διαγνωστικά προγράμματα , στατιστικά γεγονότα, αναίμακτο έλεγχο βηματοδοτικών παραμέτρων κ.α.

VVIR - SYMPHONY SR 2250

Μονοεστιακός βηματοδότης νέας γενιάς μακράς διάρκειας ζωής, προσαρμοζόμενης συχνότητας.

 • Auto threshold
 • Auto Sense
 • Automatic Calibration
 • Rate Responsive
 • Dual Sensor (Twin Trace)

Διαθέτει πρόγραμμα αυτόματης προσαρμογής των τιμών των ανερέθιστων περιόδων για εύκολο προγραμματισμό. Επιπλέον διαθέτει διαγνωστικά προγράμματα , στατιστικά γεγονότα, αναίμακτο έλεγχο βηματοδοτικών παραμέτρων κ.α..

VDDR - SYMPHONY VDR 2350

Βηματοδότης νέας γενιάς VDD, μακράς διάρκειας ζωής.

 • Auto threshold
 • Auto Sense
 • Automatic Calibration
 • Rate Responsive
 • Dual Sensor (Twin Trace)
 • AIDA+

Διαθέτει επίσης ένα μοναδικό mode λειτουργίας VDD / VVI-R το οποίο χρησιμοποιείται σε ασθενείς που παρουσιάζουν μη φυσιολογική κολποκοιλιακή αγωγή και παροξυσμική κολπική αρρυθμία. Επίσης διαθέτει πρόγραμμα αυτόματης προσαρμογής των τιμών των ανερέθιστων περιόδων για εύκολο προγραμματισμό.

DDD - RHAPSODY D 2410

Διπλοεστιακός βηματοδότης, σύγχρονης τεχνολογίας που παρέχει μια σειρά από αποτελεσματικές θεραπευτικές λειτουργίες:

 • Fallback Mode Switching
 • DDD-VVIR mode με τη βοήθεια του “ ACCELEROMETER ”
 • PMT protection
 • DDD/AMC mode
 • AIDA+
 • Αυτόματη προσαρμογή των τιμών των ανερέθιστων περιόδων

Διαθέτει διαγνωστικά προγράμματα , στατιστικά γεγονότα, αναίμακτο έλεγχο βηματοδοτικών παραμέτρων κ.α.

DDD - SYMPHONY D 2450

Διπλοεστιακός βηματοδότης μακράς διάρκειας ζωής, σύγχρονης τεχνολογίας:

 • Auto Threshold
 • Auto Sense
 • Fallback Mode Switching
 • DDD-VVIR mode με τη βοήθεια του “MINUTE VENTILATION”
 • PMT protection
 • AAI/SAFE R mode
 • DDD/AMC mode
 • AIDA+
 • Αυτόματη προσαρμογή των τιμών των ανερέθιστων περιόδων.

Διαθέτει διαγνωστικά προγράμματα , στατιστικά γεγονότα, αναίμακτο έλεγχο βηματοδοτικών παραμέτρων κ.α.

DDDR - RHAPSODY +DR 2530

Νέας τεχνολογίας διπλοεστιακός προσαρμοζόμενης συχνότητας βηματοδότης με μεγάλη διάρκεια ζωής.

 • Minute Ventilation
 • Automatic Calibration
 • Auto Threshold
 • Auto Sense
 • Rest Rate
 • Fallback Mode Switching
 • PMT protection
 • DDD/AMC mode
 • AIDA+

Διαθέτει διαγνωστικά προγράμματα , στατιστικά γεγονότα, αναίμακτο έλεγχο βηματοδοτικών παραμέτρων κ.α.

DDDR - SYMPHONY DR 2550

Νέας τεχνολογίας διπλοεστιακός προσαρμοζόμενης συχνότητας βηματοδότης εφοδιασμένος με ειδικά προγράμματα για την προστασία του ασθενή από κολπική μαρμαρυγή.

 • Twin Trace
 • Automatic Calibration
 • Fallback Mode Switching
 • PMT protection
 • DDD/AMC mode
 • AAI/SAFE R mode
 • Rest Rate
 • AIDA+

Διαθέτει διαγνωστικά προγράμματα , στατιστικά γεγονότα, αναίμακτο έλεγχο βηματοδοτικών παραμέτρων κ.α.

DDDR - REPLY DR

Βηματοδότης νέας γενιάς, με αυτόματη ανίχνευση εμφύτευσης. 20 λεπτά μετά την εμφύτευση, αλλάζει το mode λειτουργίας σε AAI/Safe-R, με διπολική αίσθηση και μονοπολική βηματοδότηση και στα δύο κανάλια, ρύθμιση του Rate response σε Learn και έναρξη των διαγνωστικών στατιστικών παραμέτρων (AIDA+).

 • Αυτόματη ρύθμιση ανερέθιστων περιόδων
 • Δύο αισθητήρες Rate response
 • Αλγόριθμοι αποτροπής κολπικών αρρυθμιών
 • Autosensing και στα δύο κανάλια
 • Autothreshold στην κοιλία
 • Αυτόματη μέτρηση αντιστάσεων ηλεκτροδίων κάθε 6 ώρες

Μικρές διαστάσεις και όγκος, μόλις 8cc, με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, 9 έτη (σε mode AAI/Safe-R - 2.5V/0.5ms).